Tag - odzysk i recykling

Męskie Granie i recykling puszek

Podczas tegorocznych koncertów Męskiego Grania Grupa Żywiec i projekt „Każda Puszka Cenna” znów połączą siły. Ich celem jest recykling puszek po napojach...

Shortcode field is empty!