Tag - odprowadzanie ścieków

Awaria kolektora ściekowego w Warszawie

Znamy pierwsze, wstępne wyniki analiz ekspertów, którzy pracują nad ustaleniem przyczyn awarii rurociągów przesyłowych – poinformował wczoraj Urząd m.st...

Renowacja kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

W piątek 26 kwietnia br. podpisana została umowa na renowację rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Kanały prowadzą nieczystości z...

Nieczystości z ubojni do rzeki?

Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach, wspólnie z pracownikami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) prowadzą czynności...

Rozbudowa kanalizacji w gminie Stężyca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) poinformował o inwestycjach w system kanalizacyjnych realizowanych na terenie...

Nowa przepompownia ścieków

Urząd Miejski w Elblągu (UM) poinformował o zakończonej budowie przepompowni ścieków. Przepompownia oznaczona symbolem P-8, bo o niej mowa, wybudowana została...

Woda z Torunia do Obrowa

Inwestycja za 11 mln zł pozwoli Toruńskim Wodociągom dostarczać wodę i odbierać ścieki z Gminy Obrowo – poinformował Urząd Miasta Torunia (UM). Do realizacji...