Tag - Odpady

O problemach w gospodarce odpadami

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że stolica i 30 gmin metropolii warszawskiej, zaniepokojone obserwowanymi zjawiskami, kolejny raz wystąpiły do władz...

Dzikie wysypisko śmieci – sprawca ukarany

Gorzowscy strażnicy miejscy ustalili sprawcę nielegalnego składowania odpadów, a następnie wyciągnęli wobec niego konsekwencje prawne – został on ukarany...

PSZOK-i w Bydgoszczy na wiosnę

Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) poinformował, że do finiszu zbliża się budowa trzech miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Jak...

Zespół ds. odpadów powołany

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UMWŁ) poinformował, że na wniosek Grzegorza Schreibera, marszałka województwa powołany został zespół roboczy...

Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Firma Stena Recycling postanowiła odpowiedzieć na pytanie: Jak 2018 r. zbliżył nas do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami? Jak zaznacza firma, kończący...