Tag - Odpady

Zgromadzenie Ogólne ZPGO

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) poinformował, że 7 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku. W trakcie...

Tworzywa sztuczne zamienią w paliwo

Grupa ENERIS zapowiada wytwarzanie paliw płynnych i parafin z odpadowych tworzyw sztucznych. Produkt ENERIS jest alternatywą dla ropy naftowej i ma się...