Tag - odpady opon

Nasiona i kompost w zamian za zużyte opony

W sobotę, 25 czerwca br., w gminnym punkcie zbiórki odpadów (GPZO) w Katowicach odbyła się akcja „Nie siej śmieci, posiej łąkę”, podczas której mieszkańcy...

Powołano stowarzyszenie recyklerów opon

Spółka Recykl Organizacja Odzysku poinformowała, że wraz z dziesięcioma innymi firmami z branży recyklingowej powołała do życia Polskie Stowarzyszenie...

Pismo dotyczące zużytych opon

21 grudnia 2020 r. Jerzy Sokół, radny powiatu zgierskiego, wystosował list, którego adresatem jest Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Pismo...

Zagospodarowanie zużytych opon we Włocławku

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że tamtejsi strażnicy miejscy z „eko-patrolu”, w okresie od 18 do 25 lutego 2020 r. przeprowadzili kontrolę zakładów...

Shortcode field is empty!