Tag - odpady opakowaniowe

Produkcja opakowań w Polsce – raport banku

W Polsce produkuje się ok. 6 mln ton opakowań rocznie. Udział tego sektora w całym przetwórstwie przemysłowym sięga 3,4% i jest niemal dwukrotnie wyższy niż...

Wytwórca opakowań, czyli kto?

Przepisy środowiskowe regulujące kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami powstającymi z tej grupy produktów dotykają szerokiej grupy...

Opakowania z plastiku ze społecznej zbiórki

Firma Henkel poinformowała, że podjęła kolejne kroki w ramach współpracy z przedsiębiorstwem społecznym Plastic Bank. Działy Laundry & Home Care (środków...

100% opakowań przyjaznych środowisku

Firma Henkel poinformowała, że postawiła przed sobą ambitny cel – do 2025 r. 100% opakowań produktów firmy ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego...

Chcą ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu plastikiem jest głównym celem kampanii „Zielona wstążka #DlaPlanety”, która ma zachęcać Polaków do składania ekologicznych...