Tag - odpady komunalne

Zmiany w gospodarce odpadami w Toruniu

Urząd Miasta Torunia (UM) zaznacza, że podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta przedstawione zostaną uchwały dotyczące sposobu realizacji i zakresu usług w...

Aplikacja mobilna „Czyste Miasto Gdańsk”

Dostępne jest już kolejne ułatwienie dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami i odpowiedzialnej ich segregacji. To aplikacja „Czyste Miasto Gdańsk”...

ZCG MG-6 planuje PSZOK-i

Dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), osiem gniazd pojemników półpodziemnych i gniazdo pojemników podziemnych w Gorzowie oraz po...