Tag - odpady komunalne

Zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie

Potrzebne są zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie, dlatego krakowski magistrat zaznacza, że do końca lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów...

Ewidencja odpadów w systemie BDO

Od 1 stycznia br. ewidencja odpadów prowadzona jest za pośrednictwem systemu BDO, stworzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy...

Gospodarka odpadami komunalnymi w Katowicach

Wytwarzamy coraz więcej odpadów, a poziom segregacji rośnie powoli – tak pod kątem gospodarki odpadami podsumowuje ubiegły rok Wydział Komunikacji Społecznej...

Gospodarka odpadami komunalnymi ze wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że rozdysponuje kolejne środki przeznaczone na projekty z dziedziny gospodarki...

Jubileusz ZUOK w Spytkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (ZUOK), jako kluczowy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego przez Mazurski...