Tag - oczyszczanie ścieków

Modernizacja stacji zlewnej w Krasnymstawie

W drugiej połowie marca br. końca dobiegła modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krasnystaw (PGK). Obiekt został...

Gospodarka wodno-ściekowa z dofinansowaniem

11 stycznia br. Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego podpisał 11 umów na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Jak...

Shortcode field is empty!