Tag - oczyszczanie ścieków

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że przygotowało „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji...