Tag - oczyszczanie ścieków

Renowacja kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

W piątek 26 kwietnia br. podpisana została umowa na renowację rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Kanały prowadzą nieczystości z...

Innowacje w oczyszczalniach ścieków

Na październik br. zaplanowana została konferencja techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Wydarzenie...

Gospodarka ściekowa na terenach rozproszonych

„Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych” – pod takim tytułem na dni 3 – 4 września 2019 r. zaplanowana została konferencja...

Nie tylko o ściekach

Szereg interesujących publikacji zawiera najnowsze wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora” [(2/2019) marzec-kwiecień 2019]. Wydanie otwiera szereg doniesień...

Konferencja EKOGMINA – druga edycja

Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach – pod takim hasłem w dniach 5-6 czerwca br. w Jachrance odbędzie się II Forum Praktyków...

Mikrobiologia ścieków

Wprowadzenie Ścieki są miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, które pochodzą od człowieka, zwierząt, roślin, licznych procesów produkcyjnych, a także z...