Tag - oczyszczanie ścieków

Przebudowana oczyszczalnia ścieków otwarta

Uroczyste otwarcie przebudowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana odbyło się 25 października br. Po otwarciu oczyszczalni w sali Kościańskiego Ośrodka...

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że przygotowało „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji...