Tag - oczyszczanie ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu

W środę, 15. kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Elblągu (UM) podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Elblągu...

Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków

„Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” taki tytuł nosi najnowsza książka wydana nakładem Wydawnictwa Seidel-Przywecki. Autorami tej publikacji...

Jubileusz „Forum Eksploatatora”

„Ukończyliśmy 20 rok życia, my, to znaczy Forum Eksploatatora. Pierwsze wydania Forum ukazywały się cztery razy w roku. Dziś regularnie co dwa miesiące...

Pożyczki na ochronę wód

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) przypomina, że prowadzi nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony wód. Formą...