Tag - oczyszczanie ścieków

Aktualizacja KPOŚK – mapa drogowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że przygotowało „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji...

Renowacja kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

W piątek 26 kwietnia br. podpisana została umowa na renowację rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Kanały prowadzą nieczystości z...

Innowacje w oczyszczalniach ścieków

Na październik br. zaplanowana została konferencja techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Wydarzenie...

Gospodarka ściekowa na terenach rozproszonych

„Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych” – pod takim tytułem na dni 3 – 4 września 2019 r. zaplanowana została konferencja...