Tag - oczyszczalnia ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu

W środę, 15. kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Elblągu (UM) podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Elblągu...

Złoża biologiczne w oczyszczaniu ścieków

„Złoża biologiczne w małych i średnich oczyszczalniach” taki tytuł nosi najnowsza książka wydana nakładem Wydawnictwa Seidel-Przywecki. Autorami tej publikacji...

Przebudowana oczyszczalnia ścieków otwarta

Uroczyste otwarcie przebudowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana odbyło się 25 października br. Po otwarciu oczyszczalni w sali Kościańskiego Ośrodka...