Tag - oczyszczalnia ścieków

Innowacje w oczyszczalniach ścieków

Na październik br. zaplanowana została konferencja techniczna pt. „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”. Wydarzenie...

Oczyszczalnia ścieków do rozbudowy

Zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów zostanie oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa...

Mikrobiologia ścieków

Wprowadzenie Ścieki są miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, które pochodzą od człowieka, zwierząt, roślin, licznych procesów produkcyjnych, a także z...

Ścieki i ich negatywna rola w środowisku

Wprowadzenie Oczyszczalnie ścieków oprócz pozytywnej roli służącej ochronie środowiska naturalnego mogą także negatywnie oddziaływać na otaczające środowisko...