Tag - Ochrona zieleni

Zazielenił się przystanek w Rybniku

Ostatnio informowaliśmy o pierwszym „zielonym przystanku”, który stanął na Żoliborzu w stolicy – pojawiła się tam wiata z dachem pokrytym zielenią. Tymczasem...

Zielony Budżet miasta Katowice

Katowiczanie złożyli w tym roku nie tylko rekordową liczbę 415 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego, ale po raz pierwszy mogli również zgłaszać swoje...

Bydgoszcz wstrzymała koszenie

Z powodu suszy Bydgoszcz wstrzymała koszenie terenów pozostających pod opieką miasta – poinformował 18 maja br. Urząd Miasta Bydgoszczy (UM). Jak podał...

Susza i utrzymanie zieleni w Rybniku

Panująca susza sprawia, że niektóre miasta decydują się wstrzymać koszenie miejskich trawników i zieleńców. Jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy takiego...

Problematyka zieleni a tzw. spory sąsiedzkie

Zieleń rosnąca na jednej nieruchomości często stanowi problem dla właściciela gruntu sąsiadującego. W aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody...