Tag - ochrona ujęć wody

Strefy ochronne – tabliczki w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie (UM) informuje, że – zwłaszcza na terenach zieleni – w Jaworznie można napotkać nowe niebieskie tabliczki sygnalizujące przynależność...

O zagrożeniach ujęcia wody w Mosinie

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę to jedno z podstawowych zadań, jakie spoczywa na władzach samorządowych i któremu sprostać muszą przedsiębiorstwa wodociągowo...

Shortcode field is empty!