Tag - ochrona środowiska

Jakość prawie doskonała

Doskonała jakość wody w kąpieliskach winna być postrzegana w kontekście nie tylko zdrowia kąpiących się, ale również dobrego stanu ekologicznego wód i ochrony...

Wycinka (nie)kontrolowana

Nieprawidłowe działania w zakresie wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzew, niegospodarność w obszarze wymierzania i pobierania administracyjnych...

Mała retencja – wielka efektywność

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych jest jednym z działań priorytetowych Lasów Państwowych. W jaki...

Każde składowisko jest inne

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje, że w Polsce powinno funkcjonować ok. 200 składowisk, które stanowiłyby element regionalnych instalacji...

Bezcenna dawka wiedzy

„Nowoczesna technika kanalizacyjna krokiem w nowe otwarcie 2014-2020” – to tytuł, pod jakim 29 kwietnia 2014 r. w Ostrzeszowie odbyło się XXI Powiatowe...

10 lat minęło!

Polska już 10 lat przynależy do struktur Unii Europejskiej. Zapewne przedstawiciele wielu środowisk (w tym reprezentanci różnych ugrupowań politycznych) skupią...

Euro na środowiskowe inwestycje

30 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 225 nowych inwestycji (z 1468 nadesłanych wniosków) w ramach unijnego programu ochrony środowiska...

Różne zapachy biogazu

Procesy zachodzące w niejednorodnej masie odpadów są nieprzewidywalne. Nawet gdyby udało się mierzyć w trybie ciągłym większość parametrów, mogących wpływać na...