Tag - ochrona środowiska

Zasady gospodarki odpadami medycznymi

Gospodarka odpadami, w tym odpadami medycznymi, jest regulowana przez szereg przepisów prawnych. Należą do nich chociażby Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o...

Pogłębiający się chaos

W dobie postępującej urbanizacji i niekontrolowanego rozwoju aglomeracji szczególnego znaczenia nabiera dbałość o przyrodę, która stanowi bogactwo narodowe...

Zanim ogłosisz przetarg

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swoich stronach internetowych konspekt pt. „Zielone Zamówienia Publiczne. Kryteria z zakresu infrastruktury wodno...

Efekty godne pozazdroszczenia

Woda w przyrodzie odgrywa niezwykle istotną rolę. To dzięki niej kształtuje się m.in. różnorodność biologiczna oraz możliwe jest zachowanie walorów...

Konieczne wsparcie z zewnątrz

Od 1999 r. większość kompetencji administracji rządowej spadło na władze powiatowe. Przejęły one bezpośrednią odpowiedzialność za właściwą realizację zadań...

Optymistyczne wyniki

W latach 2011-2013 dziewięć gmin woj. zachodniopomorskiego wydało blisko 41,4 mln zł na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Źródłem...

Jakie nakłady, takie inwestycje

Przekazanie do eksploatacji 74 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 420 tys. m3 na dobę (w tym 62 oczyszczalni ścieków komunalnych) oraz wybudowanie 6...

Generator impulsu

Rozmowa z prof. Włodzimierzem Urbaniakiem Jest Pan jednym z inicjatorów powstania WASTE-KLASTRA. Jak to się zaczęło? Początków Klastra należy szukać w mojej...

Bez poszanowania ludzi i prawa

Budowa elektrowni wiatrowych budzi wiele kontrowersji. W zasadzie można się zastanawiać: dlaczego? Wszak są to prośrodowiskowe źródła energii (jako kraj mamy...

Stary biogaz pachnie ładniej…

Już od początków górnictwa gwarkowie wiedzieli, że nie można stwierdzić po zapachu obecności metanu w podziemnych wyrobiskach. Stąd popularność hodowli ptaków...