Tag - ochrona środowiska

Nowy program LIFE ze wstępnym porozumieniem

Komisja Europejska (KE) informuje, że z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na...

Ochrona kuropatwy na Dolnym Śląsku

700 kuropatw zostało wypuszczonych na pola w okolicach Oleśnicy – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW)...

Mikrobiologia ścieków

Wprowadzenie Ścieki są miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, które pochodzą od człowieka, zwierząt, roślin, licznych procesów produkcyjnych, a także z...

Zagadnienia finansowe w projektach LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące finansowych aspektów wniosków o dofinansowanie z...

Nielegalne składowanie odpadów w Olkuszu

Policja poinformowała, że funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli w Olkuszu kilkaset beczek z różnymi chemikaliami. W wyniku swojej pracy policjanci ustalili...

Naukowcy o ochronie środowiska w Lublinie

Dyskusja dotycząca problematyki ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie jest celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona środowiska –...