Tag - ochrona środowiska

Czym jest protokół kontroli WIOŚ?

Protokół kontroli to nic innego jak dokument wieńczący kontrolę przeprowadzaną m.in. przez inspektorów z wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ). Dla...

Wojsko wspomoże gaszenie odpadów?

Wczoraj, w środę 16 stycznia br., Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski udał się do Pyszącej, gdzie po raz kolejny doszło w ostatnich dniach do pożaru...

PSZOK-i w Bydgoszczy na wiosnę

Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) poinformował, że do finiszu zbliża się budowa trzech miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Jak...

Zespół ds. odpadów powołany

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UMWŁ) poinformował, że na wniosek Grzegorza Schreibera, marszałka województwa powołany został zespół roboczy...

Stan środowiska w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że wypełniając zobowiązanie zawarte w art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony...