Tag - ochrona środowiska przed ściekami

Stacje zlewne z problemami

Stacje zlewne nie radzą sobie z ewidencjonowaniem i poprawnym raportowaniem trafiających do nich ścieków. Aż 89,2% stacji nie spełnia wymogów rozporządzenia...

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków

Na Politechnice Gdańskiej (PG) opracowywane są nowe materiały fotokatalityczne. Ich zastosowanie ma pozwolić na usuwanie farmaceutyków ze ścieków. Ma się także...

Shortcode field is empty!