Tag - ochrona środowiska przed ściekami

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej

Trwają intensywne prace przy budowie kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do Głowienki, a następnie do oczyszczalni...

Dodatkowe dotacje na likwidację szamb

Warszawa uruchomiła dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie na likwidację szamb i o podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Dokumenty można składać od...

Stacje zlewne z problemami

Stacje zlewne nie radzą sobie z ewidencjonowaniem i poprawnym raportowaniem trafiających do nich ścieków. Aż 89,2% stacji nie spełnia wymogów rozporządzenia...

Usuwanie farmaceutyków ze ścieków

Na Politechnice Gdańskiej (PG) opracowywane są nowe materiały fotokatalityczne. Ich zastosowanie ma pozwolić na usuwanie farmaceutyków ze ścieków. Ma się także...

Shortcode field is empty!