Tag - Ochrona Przyrody

Ochrona zwierząt w stolicy

Ruszyły prace nad koncepcją budowy przejścia dla zwierząt pod ul. Pułkową. Bielański korytarz połączy Puszczę Kampinoską z brzegiem Wisły – informuje Urząd m...

Turystyka w rezerwacie nadal możliwa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że zespół naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) przygotował ekspertyzę...

Wilki – gatunek pożyteczny i chroniony

Wilki to zwierzęta płochliwe, z natury unikające kontaktu z ludźmi, jednak przyzwyczajone do naszej obecności, np. poprzez dokarmianie lub trzymanie w niewoli...

Obszary cenne przyrodniczo oznakowane

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) oznakował kolejne obszary chronione...

Wystawa zdjęć zagrożonych gatunków

Goście warszawskiego zoo mogą zobaczyć największą wystawę zdjęć zagrożonych gatunków zwierząt – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM). Twórcą zdjęć jest Joel...

Obszary Natura 2000 – zmiany granic

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała o trwających pracach nad zmianami granic szeregu obszarów wpisanych do Europejskiej Sieci...