Tag - Ochrona Przyrody

Ogród dendrologiczny z dotacją z NFOŚiGW

Odnowienie kolekcji roślinnej Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach będzie możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Zielony labirynt w Ciechanowie

Urząd Miasta Ciechanów (UM) poinformował, że dostępny jest już zielony labirynt w Ciechanowie, który zlokalizowany jest na skwerze przy ul. Fabrycznej. Jak...

Na rzecz ochrony przyrody woj. lubuskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ) poinformowała, że 25 lipca br., Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony...

Edukacja ekologiczna nad Wisłą

Urząd m.st. Warszawy (UM) przypomniał, że trwa kampania „Przybij piątkę nad Wisłą”. W jej ramach odbywają się m.in. bezpłatne rejsy po rzece, nauka wyplatania...

Uhonorować za ochronę przyrody TPN-u

Tatrzański Park Narodowy (TPN) zachęca do zgłaszania kandydatur osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Tatr. Oto bowiem po raz czwarty ma zostać...

Koszenie traw we Wrocławiu

Majowe deszcze spowodowały bujny rozrost traw we Wrocławiu jednocześnie uniemożliwiając ich skoszenie. Efektem tego były sugestie, że miasto powinno lepiej...