Tag - ochrona przyrody w mieście

Miasto ochroni 150 ha terenów zieleni

Urząd Miasta Wrocławia (UM) przekazał informację o wycofaniu się z możliwości zabudowy mieszkaniowej na wielu terenach zieleni. W ten sposób Wrocław chce...

Mapa pni warszawskich drzew

Mapa pni warszawskich drzew to kolejne narzędzie służące ochronie warszawskich drzew i miejskiej zieleni. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (UM) przekazał...

Obecność dzików we Wrocławiu

W Polsce żyje ok. 250 tys. dzików, a na terenie Dolnego Śląska jest ich 8 tys. Natomiast w samym Wrocławiu liczbę dzików szacuje się na 100 szt. W głąb miasta...

Dokarmianie ptaków pieczywem jest szkodliwe

„Dokarmianie ptaków pieczywem może wpłynąć negatywnie na ich zdrowie, zwłaszcza w przypadku gatunków związanych z wodą, takich jak łabędzie, kaczki i gęsi...

Nowe pomniki przyrody w Gdańsku

18 stycznia br. na mapie Gdańska pojawiły się dwa nowe pomniki przyrody. Znaleźć je można w pasie drogowym przy ul. Polanki oraz w Parku im. Daniela Gralatha –...

Pomóc ptakom przetrwać zimę

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że mieszkańcy, którzy chcą pomóc ptakom przetrwać zimę, mogą otrzymać za darmo karmnik. Karmniki zostały wykonane...

Nowy użytek ekologiczny w Krakowie

17 stycznia br. radni Krakowa zdecydowali objąć „Łąki nad Rudawą” formą ochrony, jaką jest użytek ekologiczny. Chroniony będzie blisko 5-hektarowy obszar w...

Pierwsze Arbotagi na gdańskich drzewach

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) rozpoczął znakowanie miejskiego drzewostanu. Arbotagi to tabliczki, które umożliwiają katalogowanie drzew i ułatwiają...

Shortcode field is empty!