Tag - Ochrona Powietrza

Edukacja ekologiczna dla czystego powietrza

O X edycji konkursu ekologicznego organizowanego przez samorząd Mazowsza, którego temat brzmi: „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!” – informuje...

Ekodotacje w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że 2 stycznia br. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza oraz ochronie...

Kogeneracja dla czystego powietrza

Grupa PGE poinformowała, że wczoraj, 18 grudnia br., w Rybniku zawarte zostało porozumienie, dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło...

Do Trybunału Sprawiedliwości UE za opary?

Komisja Europejska (KE) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. O...

Elektryczny autobus lekiem na smog?

Elektromobilność to przyszłość transportu na całym świecie – stwierdza spółka Ursus, która po raz kolejny staje przed szansą wygrania przetargu na dostawę...

Przywrócić program KAWKA!

Prezydenci pięciu największych miast województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się 25 maja br. w Inowrocławiu, by debatować na temat ochrony środowiska, a...

Jak walczyć z niską emisją?

Mieszkańcy jednej z rudzkich dzielnic – Bykowiny – mieli okazję spotkać się z włodarzami miasta, by porozmawiać o palących problemach w ich rewirze. Planowane...