Tag - Ochrona Powietrza

Ekodoradcy z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) informuje, że w środę, 6 marca br., w Krakowie odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą...

Dzień otwarty Programu Czyste Powietrze

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował, że w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW)...

Katowice z monitoringiem powietrza

W ramach unijnego, międzynarodowego projektu AWAIR miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu Interreg...