Tag - ochrona krajobrazu

Park krajobrazowy włączony do zespołu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) poinformował, że sejmik województwa podjął decyzję o włączeniu Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe...

Będzie nowy park krajobrazowy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP) poinformował, że samorząd województwa przygotowuje się do utworzenia Parku Krajobrazowego Góry...

Nagroda krajobrazowa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że już po raz czwarty organizuje konkurs pn. Polska Nagroda Krajobrazowa. Polska Nagroda...

Polska Nagroda Krajobrazowa po raz trzeci

Już po raz trzeci Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Jego celem jest wyróżnienie wzorcowych...