Tag - ochrona jezior

Rekultywacja jezior z unijną dotacją

Malowniczo położone w Szwajcarii Kaszubskiej miasto Kartuzy, jeszcze tej jesieni rozpocznie rekultywację jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i...

Aerator poprawi jakość wody w jeziorze

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że zakończyła się gruntowna renowacja aeratora działającego na Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. Celem działania...

O ochronie zasobów wodnych w Chodzieży

Ochrona zasobów wodnych stanowi ogromne wyzwanie m.in. dla administracji publicznej. Aspekty związane z dbałością o ten podstawowy, warunkujący życie, zasób...

Shortcode field is empty!