Tag - oceny oddziaływania na środowisko

Podręcznik dotyczący zmian klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) poinformował, że opracował podręcznik dotyczący zmian klimatu. Publikacja nosi tytuł:...

Baza danych OOŚ dla wszystkich

Każdy ma dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce, ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie...

Shortcode field is empty!