Tag - obszary natura 2000

Owce jako kosiarki w KPN-ie

Owce w roli „żywych kosiarek” pomagają chronić cenne łąki w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) – przypomina Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Parki narodowe wykupią cenne grunty

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich...

Ochrona środowiska w 2017 r. wg GUS-u

Główny Urząd Statystyczny (GUS) wydał kolejną, trzydziestą drugą, edycję publikacji statystycznej, poświęconej ochronie środowiska. Jednak zestawienie pt...

Więcej ochrony przyrody w lasach

Lasy Państwowe (LP) poinformowały, że do projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w lasach dołączyły kolejne nadleśnictwa. Jak...

Obszary Natura 2000 – zmiany granic

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała o trwających pracach nad zmianami granic szeregu obszarów wpisanych do Europejskiej Sieci...

Plany zadań ochronnych – konsultacje

Do 29 grudnia br. potrwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów naturowych oraz projektu...