Tag - nowelizacja Prawa wodnego

Nowe Prawo wodne a opłaty podwyższone

Nie ulega wątpliwości, że wejście w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566) budzi szczególne zainteresowanie w związku z...

Nowe Prawo wodne – zgoda wodnoprawna

18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła ze zmianami projekt ustawy – Prawo wodne. W nowej ustawie, regulującej system zarządzania gospodarką wodną...

Nowa ustawa Prawo wodne

Trwają prace nad nowelizacją Prawa wodnego, a w zasadzie – nad napisaniem od nowa całej ustawy. Głównym bodźcem, który skłonił ustawodawcę do aktywności w tym...