Tag - niska emisja

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w Łomży

Miasto Łomża realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiło do wykonania...

Rozwiązania stosowane w walce ze smogiem

Wydaje się, że problematyka ochrony powietrza wciąż nie zajmuje należnego jej miejsca w hierarchii życia społecznego. Jakość powietrza nadal bowiem pozostawia...