Tag - NIK

Rekultywacja wyrobisk bez kontroli

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że starostowie nie zapewnili skutecznej i prawidłowej rekultywacji terenów po wydobyciu kopalin. Jak zaznacza NIK, w...

Gospodarka odpadami w ZM GOAP pod lupą NIK

Weryfikacja wybranych aspektów funkcjonowania Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (ZM GOAP) była przedmiotem działań Najwyższej...