Tag - nielegalne gospodarowanie odpadami

Kary za ewidencję odpadów

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r., poz. 669, ze zm.) jeden z rozdziałów poświęcono ewidencji odpadów. W art. 66-72 określono...

Ujawniono ok. 40 ton odpadów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował, że jego  Delegatura w Ostrołęce 13 lutego br. w miejscowości Małkinia Górna...

Shortcode field is empty!