Tag - NFOŚiGW

Szkolenie w NFOŚiGW

Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla unijnego poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym będzie tematem...

Inwestycje wodno-ściekowe w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu (PWiK) otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla...

130 projektów z dofinansowaniem

Na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Miliony na przywracanie bioróżnorodności

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i...

Przeciwpowodziowe lodołamacze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że w ramach działań przeciwpowodziowych przekaże dotację z Programu...

Panele fotowoltaiczne dofinansowane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że 21 listopada br. podpisane zostały dwie umowy z Miastem Racibórz...

Szkolenie z programu LIFE

Na 20 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza przedstawicieli miast, gmin i innych jednostek samorządowych oraz...