Tag - NFOŚiGW

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o zmianach, które od 14 czerwca dotyczyć będą beneficjentów programu „Czyste...

Nowości w „Czystym Powietrzu”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał informację jakie wprowadzono nowości w „Czystym Powietrzu”. Wśród tych nowości...

Budowa biogazowni w Niewiadomiu

Spółka miejska – Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego – złożyła wniosek o dofinansowanie budowy instalacji do przetwarzania odpadów...

Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW

Propozycje czterech projektów programów priorytetowych zostały przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekty...

Termomodernizacja centrum medycznego

Wsparcie uzyskała termomodernizacja centrum medycznego Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubaki. Dofinansowanie w kwocie 12,2 mln zł na ten cel przekaże Narodowy...

Nowi wiceprezesi Zarządu NFOŚiGW

Konkurs na stanowiska prezesa i wiceprezesów Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został zakończony. Osiem najlepszych...

Shortcode field is empty!