Tag - NCBiR

Na rzecz rozwoju „zielonych technologii”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały 8 kwietnia br. umowę o współpracy na...

Urządzenia grzewcze – konkurs NCBiR-u

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaprasza do udziału w konkursie tzw. szybkiej ścieżki „Urządzenia grzewcze”, skierowanego do podmiotów planujących...

Shortcode field is empty!