Tag - Najwyższa Izba Kontroli i ochrona środowiska

Rekultywacja wyrobisk bez kontroli

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że starostowie nie zapewnili skutecznej i prawidłowej rekultywacji terenów po wydobyciu kopalin. Jak zaznacza NIK, w...