Tag - monitoring środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska po zmianach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją należącą do administracji rządowej. Na jej czele stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który swoje zadania...

Monitoring środowiska z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że dofinansował monitoring jakości wód i jakości powietrza na...

Monitoring środowiska ze wsparciem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) przekaże 4 mln zł na badania środowiska Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony...

Monitoring wód podziemnych dofinansowany

Ponad 7 mln zł dofinansowania uzyskał kolejny etap wieloletniego programu związanego z monitoringiem wód podziemnych – poinformowała spółka Gdańska...