Tag - Modernizacja sortowni odpadów

Modernizacja sortowni odpadów w Gdańsku

Znaczny wzrost ilości surowców, które zostaną przekazane do powtórnego przetworzenia oraz większa automatyzacja procesu ich odzysku – to główne cele...

Montaż elementów nowej linii sortowniczej

Oddana do użytkowania w kwietniu br., nowa hala sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) sukcesywnie wypełnia się –...

Modernizacja ZUOK Orli Staw z aneksem

Pod koniec września br. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 22 września podpisany został aneks do umowy o...

Prace modernizacyjne w ZUOK

Prace modernizacyjne w ZUOK, czyli w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, nie zwalniają tempa – zapewnia Zakład i wskazuje, że po...

Shortcode field is empty!