Tag - Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Objęcie systemem SENT nowych odpadów

18 listopada 2021 r. odbyła się konferencja prasowa, której tematem było objęcie systemem SENT transgranicznego przemieszczania odpadów. W konferencji udział...

Opłata środowiskowa a środki do dezynfekcji

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Rada Ministrów nałożyła na niektóre obiekty handlowe i zakłady pracy, stacje benzynowe, szpitale i urzędy obowiązek...

Wsparcie trafi do 220 tys. prosumentów

Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem – podkreślił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dodał, że zwiększony do kwoty...

Druga część „Czystego Powietrza”

We środę, 21 października br., rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach...

Rozwój rynku biogazu i biometanu w Polsce

Z inicjatywy Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, 13 października br. Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele...

Shortcode field is empty!