Tag - miejski plan adaptacji

MPA dla Torunia przyjęty przez radnych

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że 21 listopada br. Rada Miasta przyjęła Plan adaptacji miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 (MPA). Wspomniany...

Legnica przygotowuje się na zmiany klimatu

Po okresie konsultacji opracowany został miejski plan adaptacji Legnicy do zmian klimatu do roku 2030 (MPA). Zostały w nim opisane zagrożenia oraz wyodrębnione...

Wrocław w stanie alarmu klimatycznego

Podczas czwartkowej (17. października br.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia przyjęto stanowisko w sprawie alarmu klimatycznego. Jak zaznacza Urząd Miejski...

MPA dla Torunia

Po blisko dwóch latach zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu „Planu adaptacji miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030” – informuje Urząd...

MPA ochroni Legnicę przed zmianami klimatu

Urząd Miasta Legnicy (UM) poinformował, iż podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, która odbyła się 27 grudnia 2017 r, tamtejsza Rada Miejska jednogłośnie...

Adaptacja do zmian klimatu w Toruniu

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że przystąpi do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Decyzję o przystąpieniu do...

Zmierzą temperaturę Szczecina

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie realizacji pilotażowego projektu, polegającego na wdrożeniu wertykalnego...