Tag - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Gospodarka odpadami po MBP w raporcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport pt. „Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego...

RIPOK w Kłodzie – symboliczne otwarcie

Grupa ENERIS poinformowała, że 21 września br. dokonano symbolicznego otwarcia instalacji biologicznego przetwarzania w Kłodzie (gmina Szydłowo). To ostatni...

reklama