Tag - magazynowanie odpadów

RECAL w sprawie zmiany ustawy o odpadach

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL poinformowała nas o swoim stanowisku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz...

Pożary odpadów skaziły glebę

Greenpeace Polska poinformował o dramatycznie wysokich stężeniach substancji niebezpiecznych, w tym arsenu, ołowiu i kadmu, jakie wykryto w próbkach gleby w...

Nowelizacja ustawy o odpadach

Minister Środowiska przedstawił do zaopiniowania oraz wyrażenia uwag w ramach konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz...