Tag - Kotłownia na biomasę

Produkcja zielonej energii z biomasy

Firma IKEA Industry Stalowa Wola (IKEA) poinformowała, że zrealizowała kolejną inwestycję, umożliwiającą wykorzystywanie powstałej w tartaku biomasy do...

OZE – nabór firm wykonawczych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ogłosił nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią”. Jak informuje...

Kogeneracja na biomasę

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...

Dofinansowanie na biomasowe OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował o dofinansowaniu środkami europejskimi projektów zakładających budowę instalacji...

Energia z biomasy ze wsparciem

W trosce o poprawę jakości powietrza i podnoszenie efektywności systemów ciepłowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Kotłownia na biomasę z unijnym wsparciem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) poinformował, że Borne Sulinowo otrzyma prawie 5 mln zł unijnego wsparcia. Dotację z UMWZ...