Tag - kontrole w ochronie środowiska

Czym jest protokół kontroli WIOŚ?

Protokół kontroli to nic innego jak dokument wieńczący kontrolę przeprowadzaną m.in. przez inspektorów z wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ). Dla...

Decyzje dotyczące poważnych awarii

W Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska część przepisów poświęcono zagadnieniu poważnych awarii, a zatem – w myśl definicji – zdarzeniom, w...

Profil zaufany w ochronie środowiska

29 września br. ogłoszono Ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (DzU z 2016 r. poz. 1579). Jej celem jest...