Tag - kontrola WIOŚ

Kary za ewidencję odpadów

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r., poz. 669, ze zm.) jeden z rozdziałów poświęcono ewidencji odpadów. W art. 66-72 określono...

Kontrole transportów odpadów na Pomorzu

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ), funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) i Służby Granicznej (SG)...

Kontrola 427 oczyszczalni ścieków

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) w latach 2020–2022 skontrolowała 427 oczyszczalni ścieków – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS). Celem...

Shortcode field is empty!