Tag - kontrola w ochronie środowiska

Kontrola odbierających odpady komunalne

Każdy organ administracji publicznej działa na podstawie i w granicach prawa. Ujmując ogólnie zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, wyróżnimy wśród nich...

Kraków. Jakość powietrza poprawia się

Urząd Miasta Krakowa (UM) podkreśla, że w stolicy Małopolski jakość powietrza poprawia się. Według magistratu świadczą o tym dane z ośmiu stacji Inspekcji...

Kontrole transportu odpadów

W 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku systematycznie prowadzi kontrole na drogach, wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem...