Tag - kontrola w ochronie środowiska

Drony przy kontrolach rolniczych

Głównym zadaniem wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ-ów) jest prowadzenie działalności kontrolnej, przeciwdziałanie poważnym awariom w środowisku...

Utrudnianie kontroli WIOŚ

Istotne wydłużenie czasu kontroli poprzez nieodbieranie korespondencji, nieudzielanie wyjaśnień, nieprzedkładanie żądanych dokumentów oraz ograniczanie...

Zgłoszenie monitoringu wizyjnego WIOŚ-om

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (WIOŚ) podstawowy zakres zadań i kompetencji mają określony w Ustawie z dnia 20 maja 1991 r. o Inspekcji Ochrony...

partner merytoryczny

partner merytoryczny