Tag - kara za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska

Kary za ewidencję odpadów

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r., poz. 669, ze zm.) jeden z rozdziałów poświęcono ewidencji odpadów. W art. 66-72 określono...

Zmiany w Inspekcji Ochrony Środowiska

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, grupując to w podstawowe filary, należy prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadzanie kontroli...

partner merytoryczny

Shortcode field is empty!