Tag - kanalizacja sanitarna

Nie tylko 4 kilometry sieci wodociągowej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że w ramach inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy...

partner merytoryczny

partner merytoryczny