Tag - kanalizacja sanitarna

Ponad 5 mln zł na kanalizację

W Lipnicy Dolnej i Górnej powstanie nowa kanalizacja sanitarna – donosi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Inwestycja będzie możliwa dzięki...

Renowacja kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

W piątek 26 kwietnia br. podpisana została umowa na renowację rurociągów doprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków. Kanały prowadzą nieczystości z...

Gospodarka ściekowa na terenach rozproszonych

„Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych” – pod takim tytułem na dni 3 – 4 września 2019 r. zaplanowana została konferencja...

Nie tylko o ściekach

Szereg interesujących publikacji zawiera najnowsze wydanie czasopisma „Forum Eksploatatora” [(2/2019) marzec-kwiecień 2019]. Wydanie otwiera szereg doniesień...

Konferencja EKOGMINA – druga edycja

Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach – pod takim hasłem w dniach 5-6 czerwca br. w Jachrance odbędzie się II Forum Praktyków...

Kanalizacja z dofinansowaniem

4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) pozwolą na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części...