Tag - ITPOK

Kolejny etap budowy Portu Czystej Energii

W połowie listopada Port Czystej Energii, spółka komunalna Miasta Gdańska, poinformował, że rozpoczął się kolejny etap budowy Portu Czystej Energii. Port...

Dodatkowe zaplecze energetyczne dla Torunia

Dodatkowe zaplecze energetyczne dla Torunia to inwestycja, która obejmie swoim zasięgiem budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych...

ZUSOK: zamontowano dwa 15-tonowe zbiorniki

Nowa instalacja odzysku energii z odpadów zlokalizowana na terenie warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK-u) przy ul...

Postęp prac przy rozbudowie ZUSOK-u

Wakacje nie spowolniły tempa prac przy rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK-u) na warszawskim Targówku. Wykonawca...

Shortcode field is empty!