Tag - inwestycje a ochrona środowiska

Chomik europejski a roboty na S7

O kłopotach przy budowie drogi ekspresowej S7 pod Krakowem poinformowało Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Organizacja podała, że...

Wszystko o decyzji środowiskowej

Co to takiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. decyzja środowiskowa? Przy jakich inwestycjach jej uzyskanie...

Duża nowelizacja ustawy środowiskowej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...