Tag - instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych

Modernizacja i rozbudowa ZUSOK-u

Trwa modernizacja i rozbudowa ZUSOK-u, czyli Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Zabranieckiej w Warszawie. Po roku...

Modernizacja ZUOK Orli Staw z aneksem

Pod koniec września br. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG) poinformował, że 22 września podpisany został aneks do umowy o...

partner merytoryczny

partner merytoryczny