Tag - Inspekcja Ochrony Środowiska

Stan środowiska w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że wypełniając zobowiązanie zawarte w art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony...

Wywieziono nielegalnie wwiezione odpady

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ) poinformował, że doprowadzono do wywozu do Wielkiej Brytanii nielegalnie wwiezionych na teren...

Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Firma Stena Recycling postanowiła odpowiedzieć na pytanie: Jak 2018 r. zbliżył nas do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami? Jak zaznacza firma, kończący...

Inspekcja Ochrony Środowiska po zmianach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją należącą do administracji rządowej. Na jej czele stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który swoje zadania...