Tag - in-house

Rynek odpadów

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, w tym działającym na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, znacząco wzrosły koszty utrzymania i działalności w...

Zmiana firmy odbierającej odpady z Mokotowa

Od środy, 1 sierpnia br. odpady komunalne z dzielnicy Mokotów będą odbierane przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) – poinformował Urząd m...

O gospodarce odpadami w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że w stolicy województwa pomorskiego odbyło się nowe, ogólnopolskie wydarzenie dedykowane gminom i szeroko...

In-house – spotkanie biznesowe

Zagadnienie zamówień realizowanych w formule in-house od lat wzbudza spore emocje, zauważalne m.in. w branży gospodarki odpadami. Wychodząc naprzeciw potrzebie...

In-house w odpadach. Wyrok KIO

Wydany pod koniec grudnia ub.r. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) może wymusić konieczność zmiany stosunku gmin do zamówień in-house – przekonuje spółka...

Gdańsk przygotowuje się do in-house

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oficjalne zaprosił nowo powstałą miejską spółkę, Gdańskie Usługi Komunalne (GUK) do negocjacji umowy na odbiór odpadów...

Gospodarka odpadami komunalnymi – in-house

Od wejścia w życie przepisów potocznie nazwanych „rewolucją śmieciową” obserwujemy wpływ nowych uregulowań prawnych na warty ponad 5 mld zł rynek odpadów...