Tag - gospodarka wodno-ściekowa

Dodatkowe środki na inwestycje wod-kan

Dzięki staraniom wicemarszałka Łukasza Smółki Małopolska otrzymała z funduszy europejskich dodatkowe 32 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na...

Pożyczki na ochronę wód

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) przypomina, że prowadzi nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony wód. Formą...

Nie tylko o gospodarce wodnej

Listopadowo-grudniowe wydanie czasopisma „Technologia Wody” otwiera rubryka „Gospodarka wodna”, która zawiera dwa artykuły. Pierwszy z nich to tekst pt. „Wisła...

Naprawa kolektorów ściekowych podsumowana

We wtorek, 3 grudnia, w stołecznym ratuszu odbyło się specjalne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie kolektorów doprowadzających ścieki do Oczyszczalni...

Kanalizacja z dofinansowaniem z RPO

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) sięga po eurofundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014...

Układ przesyłowy ścieków naprawiony

Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że zgodnie z deklarowanym terminem, od jutra, od soboty (16. listopada), nieczystości z lewobrzeżnej części Warszawy...

Przebudowana oczyszczalnia ścieków otwarta

Uroczyste otwarcie przebudowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana odbyło się 25 października br. Po otwarciu oczyszczalni w sali Kościańskiego Ośrodka...