Tag - gospodarka wodami opadowymi

Działania służb ZWiK w związku z burzami

Urząd Miasta Łodzi (UM) poinformował o działaniach, jakie podejmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w związku z przechodzącymi nad Polską burzami. Jakie...

Wrocław kończy z betonem

Symboliczne zniszczenie nawierzchni placu Nowy Targ – tak Wrocław kończy z betonem. Wkrótce zamiast betonu na placu Nowy Targ pojawi się ponad 63 tysiące...

Shortcode field is empty!