Tag - gospodarka opakowaniami

Zanieczyszczający płaci. UMP w sprawie ROP

Pozostał miesiąc do wprowadzenia przez Polskę europejskiej dyrektywy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP) – przypomina Urząd Miejski w...

Skup butelek zwrotnych ponownie otwarty!

Prawie milion butelek zwrotnych w ciągu 8 miesięcy funkcjonowania skupu butelek przy zakładzie Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu oddali mieszkańcy stolicy...

Będzie rynek dla plastiku z recyklingu

Nestlé donosi, że tworzy rynek dla plastiku z recyklingu przeznaczonego do kontaktu z żywnością i uruchamia fundusz na rzecz rozwoju innowacji w dziedzinie...