Tag - gospodarka opakowaniami

Przeciwko plastikowym odpadom

Firma Henkel poinformowała, że, wraz z 28 innymi światowymi korporacjami, wystosowała apel wzywający rządy do negocjacji i porozumienia w sprawie traktatu...

System depozytowy – stanowisko KUPS

Polska stoi przed implementacją prawa unijnego, które nakłada nowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska – zarówno dla kraju, jak i dla polskich firm. Polscy...