Tag - gospodarka odpadami

Letni sezon i gospodarka odpadami w Katowicach

Wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, błędy po stronie właścicieli niektórych lokali gastronomicznych i kontynuacja rozpoczętego wraz z początkiem...

Przegląd techniczny Ekospalarni zakończony!

Dobiegł końca coroczny, obowiązkowy i planowy przegląd techniczny Ekospalarni – poinformował Krakowski Holding Komunalny (KHK). Objął on wszystkie istotne...

Gospodarka odpadami wymaga zmian systemowych

Gospodarka odpadami wymaga zmian systemowych, nowych inwestycji oraz wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań – mówili uczestnicy debaty...

Gospodarka odpadami po MBP w raporcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport pt. „Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego...