Tag - gospodarka odpadami

Dzikie wysypisko śmieci – sprawca ukarany

Gorzowscy strażnicy miejscy ustalili sprawcę nielegalnego składowania odpadów, a następnie wyciągnęli wobec niego konsekwencje prawne – został on ukarany...

Odkryć potencjał odpadów!

Zarówno uregulowania prawne, jak i rosnąca świadomość na temat wpływu działalności człowieka na środowisko motywują przedsiębiorców do wdrażania idei...

Wojsko pomoże gasić pożar odpadów!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej...

Mazowiecki WPGO już niebawem

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował że prace nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla Mazowsza (WPGO) znajdują się na...

Zespół ds. odpadów powołany

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (UMWŁ) poinformował, że na wniosek Grzegorza Schreibera, marszałka województwa powołany został zespół roboczy...